نمایش 1–8 از 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

چرخه

12,000,000 تومان
خود را در اطرافش می جست و باز به زخم هایش میرسید. این تابلو توسط آیدا رشیدی و به صورت

رونده

8,000,000 تومان
در درونش ریشه زده بودند. او دیگر با آنها بیگانه نبود؛ آن ها را تن میکرد. این تابلو توسط آیدا

وارونه

11,000,000 تومان
احساس میکرد و کلام ترجمه ناپذیر اشتباهش، سکوت بود. این تابلو توسط آیدا رشیدی و به صورت تک نسخه ای

منتظر

8,000,000 تومان
میشود نا امیدانه نترسید اما، ممکن نیست نترسانه، امیدوار بود. این تابلو توسط آیدا رشیدی و به صورت تک نسخه

تابلو آرت مجموعه گذار

20,000,000 تومان
کلام هنرمند: نوشتن به مثابه تجربه زیستن: خط سیر حیات و کنجکاوی من نسبت به محیط پیرامونم را تعریف کرد

تابلو آرت مجموعه گذار

30,000,000 تومان
کلام هنرمند: نوشتن به مثابه تجربه زیستن: خط سیر حیات و کنجکاوی من نسبت به محیط پیرامونم را تعریف کرد

تابلو آرت مجموعه گذار

30,000,000 تومان

مجموعه تابلوها به صورت سفارشی توسط مجموعه تیل و با دستان میلاد آبایی خلق شدند.تمام نسخه ها منحصر بفرد و غیرقابل تکرار میباشند.

تابلو آرت مجموعه گذار

20,000,000 تومان

 مجموعه تابلوها به صورت سفارشی توسط مجموعه تیل و با دستان میلاد آبایی خلق شدند.تمام نسخه ها منحصربفرد و غیر قابل تکرار میباشند.