نمایش 1–8 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

TPK03 گلیم

21,000,000 تومان
 گلیم و فرشهای دست بافت در مجموعه تیل از تارو پود دستریس هستند؛ما در تیل با توجه به گستردگی نقوش

TPK28 گلیم

7,200,000 تومان
 گلیم و فرشهای دست بافت در مجموعه تیل از تارو پود دستریس هستند؛ما در تیل با توجه به گستردگی نقوش

TPK26 گلیم

14,000,000 تومان
این گلیم های اصیل مازندرانی که متاسفانه امروزه بدست فراموشی سپرده شده اند، حاصل دست بافندگان بومی این منطقه و

TPK25 گلیم

8,500,000 تومان
 گلیم و فرشهای دست بافت در مجموعه تیل از تارو پود دستریس هستند؛ما در تیل با توجه به گستردگی نقوش

TPK23 گلیم

15,500,000 تومان
 گلیم و فرشهای دست بافت در مجموعه تیل از تارو پود دستریس هستند؛ ما در تیل با توجه به گستردگی

TPK22 گلیم

7,900,000 تومان
 گلیم و فرشهای دست بافت در مجموعه تیل از تارو پود دستریس هستند؛ ما در تیل با توجه به گستردگی

TPK16 گلیم

19,300,000 تومان
 گلیم و فرشهای دست بافت در مجموعه تیل از تارو پود دستریس هستند؛ ما در تیل با توجه به گستردگی

TPK15 گلیم

7,900,000 تومان
 گلیم و فرشهای دست بافت در مجموعه تیل از تارو پود دستریس هستند؛ ما در تیل با توجه به گستردگی